1. Go along with you – Biến đi
 2. Forget it! – Quên nó đi!
 3. Are you having a good time? – Bạn đi chơi vui chứ?
 4. Be good – Ngoan nào.
 5. Hell with haggling! – Kệ nó đi.
 6. Keep in touch – Hãy giữ liên lạc.
 7. Bored to death! – Chán quá.
 8. Enjoy your meal! – Chúc ngon miệng.
 9. It serves you right! – Đáng đời .
 10. No, not a bit. – Không có gì.
 11. Boys will be boys! – Trẻ con vẫn là trẻ con.
 12. Good job! = well done! – Làm tốt lắm.
 13. Here we go. – Đi thôi.
 14. Go straight ahead – Đi thẳng.
 15. Have a seat – Mời bạn ngồi.
 16. Say cheese!Cười lên nào.
 17. Beggars can’t be choosers! – Được voi đòi tiên.
 18. Mind how you go – Đi cẩn thận nhé.
 19. Love me love my dog – yêu nhau yêu cả đường đi.
 20. Hit or miss – Được ăn cả ngã về không.
 21. Add fuel to the fire – Thêm dầu vào lửa.
 22. To eat well and can dress beautifully – Ăn ngon mặc đẹp
 23. Don’t mention it! = You’re welcome = That’s all right! = Not at all. – Không có chi.
 24. What I’m going to do if…. – Tôi phải làm gì nếu….
 25. No business is a success from the beginning – Vạn sự khởi đầu nan.
 26. How cute! – Đáng yêu quá.
 27. Don’t stick your nose into this. – Đừng can thiệp vào việc này.
 28. What? How dare you say such a thing to me – Cái gì? Con dám nói thếvới mẹ à? .
 29. Watch/mind your steps – Đi đứng cẩn thận nhé.
 30. Women love through ears, while men love through – Đàn bà yêu bằng lỗ tai, Đàn ông yêu bằng con mắt
 31. Take as it comes – Chuyện gì đến sẽ đến.
 32. Welcome back – Chào đón đã quay trở lại.
 33. Stop living in the past – Đừng nên sống trong quá khứ.
 34. Women love through ears, while men love through eyes! – Con gái yêu bằng tai. Trong khi con trai yêu bằng mắt.
 35. Poor you/me/him/her! – Tội nghiệp cho bạn/tôi/anh ấy/cô ấy.
 36. You’d better stop dawdling – Tốt hơn là bạn không nên la cà .