Tin tức – Sự kiện

Các mẫu câu tiếng Anh thông dụng

Các mẫu câu tiếng Anh thông dụng

What’s up? – Có chuyện gì vậy?2. How’s it going? – Dạo này ra sao rồi? 3. What have you been doing? – Dạo này đang làm gì? 4. Nothing much. – Không có gì mới cả. 5. What’s on your mind? – Bạn đang lo lắng gì vậy? 6. I was just thinking. – […]

Xem tiếp
Trang 2 of 212

Đối tác