Lịch học – Lịch thi Nhật ngữ

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh trẻ em

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6 ĐẾN 16 TUỔI  Là một chương trình học do các giảng viên chuyên nghiệp ATLANTIC thiết kế dành cho các học viên có độ tuổi 6-16 tuổi. Trong lớp giáo viên áp dụng các phương pháp sư phạm để tăng cường tương tác giữa giáo viên và học viên. […]

Xem tiếp
Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Giới thiệu khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp: Khóa học Tiếng Anh giao tiếp nhằm giúp cho học viên phát triển các kỹ năng nghe và nói trong giao tiếp hàng ngày và công việc. Với chương trình đào tạo cập nhật liên tục các chủ đề liên quan đến đời sống xã hội hiện […]

Xem tiếp

Đối tác