Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP TỔNG QUÁT     Chương trình tiếng Nhật giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Nhật cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với mức độ tiến […]

Xem tiếp

Đối tác