Anh văn Thiếu niên

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh trẻ em

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6 ĐẾN 16 TUỔI  Là một chương trình học do các giảng viên chuyên nghiệp ATLANTIC thiết kế dành cho các học viên có độ tuổi 6-16 tuổi. Trong lớp giáo viên áp dụng các phương pháp sư phạm để tăng cường tương tác giữa giáo viên và học viên. […]

Xem tiếp

Đối tác