Tiếng Anh

Luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS

Luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS

– Mô hình lớp học linh hoạt và ưu việt: 1-1, 1-10, 1-12, 1-16 phù hợp với tất cả các đối tượng học viên – Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, xuất sắc & giàu kinh nghiệm luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS đến từ Mỹ, Australia, Newzeland, Philippin, – Phương thức giảng dạy chuyên sâu và […]

Xem tiếp

Anh văn giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Giới thiệu khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp: Khóa học Tiếng Anh giao tiếp nhằm giúp cho học viên phát triển các kỹ năng nghe và nói trong giao tiếp hàng ngày và công việc. Với chương trình đào tạo cập nhật liên tục các chủ đề liên quan đến đời sống xã hội hiện […]

Xem tiếp

Anh văn Nhi đồng

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh trẻ em

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6 ĐẾN 16 TUỔI  Là một chương trình học do các giảng viên chuyên nghiệp ATLANTIC thiết kế dành cho các học viên có độ tuổi 6-16 tuổi. Trong lớp giáo viên áp dụng các phương pháp sư phạm để tăng cường tương tác giữa giáo viên và học viên. […]

Xem tiếp

Anh văn Thiếu nhi

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh trẻ em

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6 ĐẾN 16 TUỔI  Là một chương trình học do các giảng viên chuyên nghiệp ATLANTIC thiết kế dành cho các học viên có độ tuổi 6-16 tuổi. Trong lớp giáo viên áp dụng các phương pháp sư phạm để tăng cường tương tác giữa giáo viên và học viên. […]

Xem tiếp

Anh văn Thiếu niên

Tiếng anh trẻ em

Tiếng anh trẻ em

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6 ĐẾN 16 TUỔI  Là một chương trình học do các giảng viên chuyên nghiệp ATLANTIC thiết kế dành cho các học viên có độ tuổi 6-16 tuổi. Trong lớp giáo viên áp dụng các phương pháp sư phạm để tăng cường tương tác giữa giáo viên và học viên. […]

Xem tiếp

Luyện thi Toefl

Luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS

Luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS

– Mô hình lớp học linh hoạt và ưu việt: 1-1, 1-10, 1-12, 1-16 phù hợp với tất cả các đối tượng học viên – Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, xuất sắc & giàu kinh nghiệm luyện thi TOEIC -TOEFL-IELTS đến từ Mỹ, Australia, Newzeland, Philippin, – Phương thức giảng dạy chuyên sâu và […]

Xem tiếp

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn giao tiếp

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT         Chương trình tiếng Hàn giao Tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Hàn cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với […]

Xem tiếp

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn giao tiếp

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT         Chương trình tiếng Hàn giao Tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Hàn cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với […]

Xem tiếp

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP TỔNG QUÁT     Chương trình tiếng Nhật giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Nhật cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với mức độ tiến […]

Xem tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật giao tiếp

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP TỔNG QUÁT     Chương trình tiếng Nhật giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Nhật cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với mức độ tiến […]

Xem tiếp

Tiếng Trung

Tiếng Trung Giao tiếp

Tiếng Trung Giao tiếp

TIẾNG HOA GIAO TIẾP TỔNG QUÁT Chương trình tiếng Hoa giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Hoa cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với mức độ tiến bộ […]

Xem tiếp

Tiếng Trung giao tiếp

Tiếng Trung Giao tiếp

Tiếng Trung Giao tiếp

TIẾNG HOA GIAO TIẾP TỔNG QUÁT Chương trình tiếng Hoa giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Hoa cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương ngữ pháp được biên soạn phù hợp với mức độ tiến bộ […]

Xem tiếp

Đối tác